Tủ lạnh Hitachi tại Intimex Plaza

DEAL SALE 11%

TỦ LẠNH HITACHI 540L R-FW690PGV7(GBK)

Giá KM: 28.650.000₫
Giá Niêm Yết: 32.050.000₫
DEAL SALE 22%

TỦ LẠNH INVERTER HITACHI 366L R-FG480PGV8(GBK)

Giá KM: 13.690.000₫
Giá Niêm Yết: 17.550.000₫
DEAL SALE 17%

TỦ LẠNH INVERTER HITACHI 406L R-FG510PGV8 (GBK)

Giá KM: 14.590.000₫
Giá Niêm Yết: 17.550.000₫
DEAL SALE 19%

TỦ LẠNH HITACHI 330L R-BG410PGV6X(GBK)

Giá KM: 14.990.000₫
Giá Niêm Yết: 18.550.000₫
DEAL SALE 22%

TỦ LẠNH HITACHI 395L R-B410PGV6(SLS)

Giá KM: 11.290.000₫
Giá Niêm Yết: 14.550.000₫
DEAL SALE 20%

TỦ LẠNH HITACHI 290 LÍT R-H350PGV4(SLS)

Giá KM: 8.990.000₫
Giá Niêm Yết: 11.250.000₫
DEAL SALE 20%

TỦ LẠNH HITACHI 365L, R-SG37BPG(GBK)

Giá KM: 14.590.000₫
Giá Niêm Yết: 18.200.000₫
DEAL SALE 10%

TỦ LẠNH HITACHI R-VG470PGV3-GBK

Giá KM: 13.700.000₫
Giá Niêm Yết: 15.220.000₫
DEAL SALE 11%

TỦ LẠNH HITACHI R-V400PGV3/SLS

Giá KM: 9.990.000₫
Giá Niêm Yết: 11.250.000₫
DEAL SALE 16%

TỦ LẠNH HITACHI R-H310PGV4/INX

Giá KM: 8.790.000₫
Giá Niêm Yết: 10.500.000₫
DEAL SALE 10%

TỦ LẠNH HITACHI R-WB545PGV2-GBK

Giá KM: 25.290.000₫
Giá Niêm Yết: 28.220.000₫
DEAL SALE 9%

TỦ LẠNH HITACHI R-WB475PGV2-GBK

Giá KM: 21.590.000₫
Giá Niêm Yết: 23.600.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)